LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
CẢM HỨNG >> My Canon Story

Winter story

By atik.zisan_103
Lens

EF85mm f/1.8 USM

ISO

100

Aperture

f 2.8

Shutter Speed

1/1000 sec

Exposure Compensation

N/A

Camera

Canon EOS 7D

Lens

EF85mm f/1.8 USM

ISO

100

Aperture

f 1.8

Shutter Speed

1/2000 sec

Exposure Compensation

N/A

Camera

Canon EOS 6D

Lens

EF85mm f/1.8 USM

ISO

800

Aperture

f 1.8

Shutter Speed

1/500 sec

Exposure Compensation

N/A

Camera

Canon EOS 7D

Lens

EF40mm f/2.8 STM

ISO

1600

Aperture

f 2.8

Shutter Speed

1/100 sec

Exposure Compensation

N/A

Winter in Bangladesh is colorful and pleasing.

atik.zisan_103

I love capturing lights..