LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
CẢM HỨNG >> My Canon Story

When I photograph,I make love

By mahesh.mahi_487
Lens

EF100mm f/2.8 Macro USM

ISO

100

Aperture

f 3.5

Shutter Speed

1/400 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

EF100mm f/2.8 Macro USM

ISO

100

Aperture

f 3.5

Shutter Speed

1/400 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

EF100mm f/2.8 Macro USM

ISO

100

Aperture

f 3.5

Shutter Speed

1/400 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

EF100mm f/2.8 Macro USM

ISO

100

Aperture

f 3.5

Shutter Speed

1/400 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

EF100mm f/2.8 Macro USM

ISO

100

Aperture

f 3.5

Shutter Speed

1/400 sec

Exposure Compensation

0 EV

Photography is the story I fail to put into words

mahesh.mahi_487

mahesh.mahi_487

1 Câu chuyện