LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
CẢM HỨNG >> My Canon Story

I just admired the nature

By hari.vishnu_1281
Camera

Canon EOS 80D

Lens

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM

ISO

100

Aperture

f 11.3

Shutter Speed

1/500 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS 80D

Lens

N/A

ISO

100

Aperture

f 5

Shutter Speed

N/A

Exposure Compensation

N/A

Camera

Canon EOS 80D

Lens

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM

ISO

100

Aperture

f 7

Shutter Speed

1/800 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS 80D

Lens

N/A

ISO

N/A

Aperture

N/A

Shutter Speed

N/A

Exposure Compensation

N/A

Camera

Canon EOS 80D

Lens

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM

ISO

100

Aperture

f 8

Shutter Speed

1/400 sec

Exposure Compensation

0 EV

And taken the picture of nature . I love photography and taken the pictures of wonders of nature . The eye cannot capture but cameras easily captures the wonders . I love canon cameras . I took the shot with the Canon EOS 80 D focal long camera. The picture is around 135mm . Lens is 18-135mm . Thanking you .

hari.vishnu_1281

hari.vishnu_1281

1 Câu chuyện