LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
CẢM HỨNG >> My Canon Story

To be young and feel loves.

By rainier ross .piedra_10152
Camera

N/A

Lens

N/A

ISO

N/A

Aperture

N/A

Shutter Speed

N/A

Exposure Compensation

N/A

Strolling the street and passed by this magical moment where love still prevails regardless of what is happening in this world

rainier ross .piedra_10152

Canon 550d, f/1.8, 1/45, ISO 3200, Lens Canon 50mm-0.45-1.5m, Lightroom CC

rainier ross .piedra_10152

1 Câu chuyện