LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
CẢM HỨNG >> My Canon Story

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัย

By พีระยุทธ.เดชแก้ว_2408
Camera

N/A

Lens

N/A

ISO

N/A

Aperture

N/A

Shutter Speed

N/A

Exposure Compensation

N/A

14/10/59...แม้แดดจะร้อน แผดเผาผิวกายสักเพียงใด...แต่ในจิตใจยังอดทนรอน้อมเกล้าส่งเสด็จในหลวงของข้าพระพุทธเจ้าและของปวงชนชาวไทยทุกคน...

พีระยุทธ.เดชแก้ว_2408

แม้ภาพจะไม่อาจเก็บความรู้สึกได้ในขณะนั้น แต่ภาพเหล่านั้นจะทำให้เราจำความรู้สึกได้ในอนาคต