Close

BẢNG THÀNH TÍCH

Kiểm tra bảng thành tích dưới đây và chia sẻ sự tham gia của bạn với bạn bè để tăng like

MƯỜI HÌNH CHỤP HÀNG ĐẦU

 • 1
  @markism_
  Mark Luceño
  6091 THÍCH
 • 2
  @loverossi919
  Green
  4410 THÍCH
 • 3
  @nike_cooloo
  nikee
  3923 THÍCH
 • 4
  @markism_
  Mark Luceño
  3779 THÍCH
 • 5
  hoàng thanh tuấn
  3375 THÍCH
 • 6
  @mikkigalangdotcom
  M I K K I G A L A N G
  3303 THÍCH
 • 7
  @iamjamjadejj
  JJ Natividad
  2980 THÍCH
 • 8
  tran nghia
  2974 THÍCH
 • 9
  thanh hoa que choa
  2909 THÍCH
 • 10
  sigrid gonzaga
  2603 THÍCH

© 1997 Nintendo, Creatures, GAME FREAK, TV Tokyo, ShoPro, JR Kikaku.© Pokémon.

TM và ® là những thương hiệu của Nintendo.

Chỉ cho mục đích khuyến mãi ở Singapore.