Tìm những nội dung bạn muốn

or select camera & lens settings

Máy ảnh

Xóa

Ống kính

Xóa

Aperture

Clear

Shutter Speed

Clear

ISO

Xóa

Exposure Compensation

Xóa
CẢM HỨNG >> My Canon Story

Monkeys, on the road

2019-12-03
0
13.39 k

Families of the long-tailed macaques regularly gather on this road, waiting for drivers to stop, wind down their car windows and throw them food.

 • Lens

  N/A

  ISO

  100

  Aperture

  f 5.7

  Shutter Speed

  1/200 sec

  Exposure Compensation

  0 EV

 • Lens

  N/A

  ISO

  125

  Aperture

  f 5.7

  Shutter Speed

  1/80 sec

  Exposure Compensation

  0 EV

 • Lens

  N/A

  ISO

  500

  Aperture

  f 206.1

  Shutter Speed

  1/200 sec

  Exposure Compensation

  0 EV

 • Lens

  N/A

  ISO

  400

  Aperture

  f 206.1

  Shutter Speed

  1/200 sec

  Exposure Compensation

  0 EV

 • Lens

  N/A

  ISO

  640

  Aperture

  f 206.1

  Shutter Speed

  1/200 sec

  Exposure Compensation

  0 EV

Chia sẻ ảnh của bạn trên My Canon Story và nắm bắt cơ hội được giới thiệu trên các nền tảng truyền thông xã hội của chúng tôi