LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
Tips & Tutorials >> Collections

In Focus: Các thông số chính của Máy ảnh Hệ thống EOS R

Đọc về các thông số kỹ thuật và công nghệ chính của máy ảnh không gương lật full-frame hệ thống EOS R để giúp bạn quyết định máy ảnh nào phù hợp nhất cho nhu cầu chụp ảnh của mình.