Close
Tips & Tutorials >> Lessons

In Focus: Lenses FAQs

Ống kính máy ảnh của bạn cũng quan trọng như thân máy ảnh mà bạn đã đầu tư vì ống kính ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng hoặc ảnh chụp của bạn. Làm thế nào để bạn biết về ống kính? Làm thế nào bạn có thể tối đa hóa tiềm năng của phạm vi ống kính hiện tại của bạn để đi trước trò chơi? Trong loạt bài này, chúng tôi đã biên soạn một danh sách các câu hỏi thường gặp về ống kính để đưa bạn đi xa hơn trong hành trình chụp ảnh của mình.