Scheduled Maintenance: Some services on SNAPSHOT may not be available on 28 July 2019 from 1am to 4am. We apologise for any inconvenience caused.
Close

Reimagine Your World

สู่การปฏิวัติครั้งใหม่ของกล้อง EOS EOS R5 ที่สุดแห่ง EOS R system เพื่อส่งต่อจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้ไปได้ไกลกว่าที่เคย ออกแบบมาให้รองรับการใช้งานร่วมกับเลนส์ในตระกูล RF เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของแคนนอนได้อย่างลงตัว ให้ทุกมุมมองของช่างภาพเป็นจริงได้

แล้วขอบเขตของจินตนาการด้านภาพถ่ายของคุณ จะไม่ถูกปิดกั้นอีกต่อไป

360° view of EOS R5
Canon EOS R5 - Preview Highlights