Scheduled Maintenance: Some services on SNAPSHOT may not be available on 28 July 2019 from 1am to 4am. We apologise for any inconvenience caused.
Close
เคล็บลับการถ่ายภาพ >> All Tips & Tutorials In Focus: Photography Concepts- Part 1

วิธีใช้กฎสามส่วนและอัตราส่วนทองคำในการถ่ายภาพ

2017-07-24

กฎสามส่วนและอัตราส่วนทองคำคืออะไร ส่งผลต่อภาพถ่ายอย่างไร มีหลากหลายเทคนิคในการจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย แต่การเรียนรู้วิธีใช้เทคนิคเบื้องต้นสองอย่างนี้ จะช่วยปรับปรุงสุนทรียะในภาพถ่ายของคุณ ลองดู Infographic ที่เรียนรู้ได้ง่าย เพื่อสร้างภาพงดงามด้วยเคล็ดลับต่อไปนี้

canon infographics rule of thirds and golden ratio

คว้าข้อมูลที่มีประโยชน์นี้ไว้ เพื่อจัดองค์ประกอบภาพให้ลงตัวทุกครั้ง

 


รับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการถ่ายภาพ รวมถึงเคล็ดลับและกลเม็ดต่างๆ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนชาว SNAPSHOT

ลงทะเบียนตอนนี้!