LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
Tips & Tutorials >> Collections

In Focus: Thiết Lập Khẩu Độ cho Các Cảnh Khác Nhau

Thiết lập khẩu độ (hay số f) có thể là thiết lập đầu tiên mà hầu hết các nhiếp ảnh gia mới sẽ học cách thay đổi khi họ “tốt nghiệp” từ chế độ Program sang chế độ Aperture-Priority AE hoặc thậm chí là chế độ Manual. Bạn sẽ cài đặt gì cho một cảnh cụ thể, và nó sẽ làm thay đổi ảnh của bạn như thế nào? Hãy tìm hiểu trong các bài viết sau.