Close
เคล็บลับการถ่ายภาพ >> All Tips & Tutorials

[ตอนที่ 4] พื้นฐานการจัดองค์ประกอบภาพ! "การจัดองค์ประกอบภาพตามเส้นแนวทแยงมุม" และ "การจัดองค์ประกอบภาพตามกฎสามส่วน"

เรามาดู "การจัดองค์ประกอบภาพตามเส้นแนวทแยงมุม" และ "การจัดองค์ประกอบภาพตามกฎสามส่วน" ด้วยกันในบทความเวิร์กช็อปการจัดองค์ประกอบภาพ [ตอนที่ 4] หลักการจัดองค์ประกอบภาพทั้งสองแบบผ่านการศึกษาเรียนรู้มาหลายต่อหลายยุค ตั้งแต่ก่อนจะมีการถ่ายภาพเสียอีก เป็นหลักที่ใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่ยุคของการวาดภาพ ทว่าก็มีผลอย่างมากกับการถ่ายภาพด้วยเช่นกัน หลักการจัดองค์ประกอบภาพที่นำเสนอในบทความนี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่เคยให้ความสำคัญกับการจัดองค์ประกอบภาพขณะถ่ายภาพมาก่อน เราจะมาเรียนรู้หลักการพื้นฐาน พร้อมภาพประกอบและตัวอย่างภาพถ่าย (เรื่องโดย: Tatsuya Tanaka)

หน้า: 1 2

“องค์ประกอบภาพตามเส้นแนวทแยงมุม” ขับเน้นการเคลื่อนไหวและมิติความลึก

การวางตัวแบบบนเส้นทแยงมุม

สร้างองค์ประกอบภาพตามเส้นทแยงมุมโดยให้ต้นไม้ในโฟร์กราวด์เป็นจุดเด่น

เส้นสีแดง: เส้นแนวทแยงมุม

ในตัวอย่างนี้ ผมถ่ายภาพต้นเฟิร์นที่ขึ้นตามทางลาดเอียงโดยมีน้ำตกเป็นแบ็คกราวด์ เมื่อนำเส้นของทางลาดเอียงในภาพนี้มาใช้เพื่อสร้างองค์ประกอบแบบทแยงมุม จุดสำคัญ คือ การวางตำแหน่งต้นเฟิร์นให้อยู่ล่างเส้นแนวทแยงมุม

“องค์ประกอบภาพตามเส้นแนวทแยงมุม” ช่วยขับเน้นมุมมองเปอร์สเป็คทีฟ

องค์ประกอบตามเส้นแนวทแยงมุมใช้เพื่อจัดองค์ประกอบในภาพถ่ายโดยใช้เส้นทแยงมุมเป็นแกนหลัก ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้เส้นทแยงมุมที่เกิดจากแนวลาดเอียงของภูเขา แม่น้ำลำธาร หรือขอบถนน เพื่อเน้นมุมเปอร์สเป็คทีฟของภาพ ซึ่งจะช่วยให้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหว รวมถึงมิติความลึกของภาพที่เด่นชัดยิ่งขึ้น วิธีง่ายๆ ในการสร้างองค์ประกอบภาพตามแนวเส้นทแยงมุมคือ การถ่ายภาพน้ำตกหรือบันไดจากด้านข้าง เพื่อให้ส่วนที่ลดหลั่นลงมานั้นเห็นได้ชัดเจนขึ้น อีกเทคนิคหนึ่ง คือ การใช้เส้นทแยงมุมตัดกันสองเส้นจากรูป “X” เพื่อรวมความสนใจของภาพไปที่จุดตัด อย่างไรก็ตาม พึงระลึกว่า การใช้เส้นทแยงมุมแบบจงใจเกินไปก็อาจทำให้องค์ประกอบภาพดูไร้มิติได้เช่นกัน กลายเป็นการแบ่งภาพให้เป็นสองส่วนเท่านั้น

การใช้เส้นสายกับพื้นผิวของภูเขา

เส้นสีแดง: เส้นทแยงมุม

ผมพบทางลาดชันของภูเขาโดยบังเอิญในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วง จึงใช้เลนส์เทเลโฟโต้เพื่อดึงภาพทิวทัศน์ให้ดูใกล้ขึ้น ในภาพนี้ ผมจัดให้มีเส้นหลายเส้นบนพื้นผิวของภูเขาเรียงตัวแบบเส้นทแยงมุม และปรับองค์ประกอบเพื่อที่พื้นผิวของภูเขาครอบคลุมพื้นที่ในภาพกว้างกว่าส่วนแบ็คกราวด์

ดึงดูดความสนใจด้วยการวางเส้นทแยงมุมตัดกัน

เส้นสีแดง: เส้นทแยงมุม

การวางเส้นทแยงมุมสองเส้นตัดกันช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ชมภาพได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน คุณก็สามารถเน้นองค์ประกอบโดยเลื่อนตัวแบบที่คุณต้องการวางเป็นเส้นทแยงมุมให้สูงขึ้น ต่ำลง หรือไปทางซ้ายหรือขวาได้ ในตัวอย่างนี้ รูป “X” ซึ่งเกิดขึ้นจากลำและปีกของเครื่องบินถูกจัดวางอยู่ที่ส่วนบนของภาพ

เคล็ดลับ: ให้ความสำคัญกับการวางเส้นทแยงมุม

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้องค์ประกอบของภาพกลายเป็นการแบ่งภาพเป็นสองส่วน คุณก็เพียงแค่เอาเส้นทแยงมุมออกจากตำแหน่งกึ่งกลางภาพ นอกจากนี้ จะสามารถจัดองค์ประกอบให้ดูมั่นคงขึ้นได้ด้วยการกำหนดพื้นที่ว่างให้มากขึ้นในบริเวณใต้เส้นทแยงมุม

“การจัดองค์ประกอบภาพตามกฎสามส่วน” สร้างความสมดุลได้ดีที่สุด

วางตัวแบบไว้บนจุดตัด

วางดอกไม้สองดอกบนจุดตัดสองจุด

วงกลมแดง: จุดตัด

ในภาพนี้ ผมวางดอกชบาสองดอกที่อยู่ข้างๆ กันบนจุดตัดสองจุดที่ครึ่งล่างของภาพในการจัดองค์ประกอบแบบสามส่วน ขณะเดียวกัน ผมจัดให้มีดอกไม้อีกดอกอยู่ด้านหลังในร่มเงาของใบไม้เพื่อขับเน้นมิติความลึก ตามภาพตัวอย่างนี้ จะเห็นได้ว่า กฎสามส่วนนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้กับฉากหลากหลายประเภท

การจัดองค์ประกอบภาพตามกฎสามส่วนช่วยกระจายความโดดเด่นได้เป็นอย่างดี

วงกลมสีแดง: จุดตัด

ฝูงวัวที่กระจัดกระจายในทุ่งหญ้ากำลังเพลิดเพลินอยู่กับการเล็มหญ้าในท้องทุ่ง ผมเลือกเอาวัวสามตัวที่สะดุดตาที่สุด และวางตำแหน่งที่จุดตัดตามกฎสามส่วน เพื่อให้ได้ภาพที่มีสมดุลดีเยี่ยม

แบ่งฉากเป็น 9 ส่วนหรือใช้จุดตัดสำหรับ “การจัดองค์ประกอบภาพตามกฎสามส่วน”

การจัดองค์ประกอบภาพตามกฎสามส่วนเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ใช้บ่อยที่สุด แบ่งหน้าจอเป็น 9 ส่วนด้วยเส้นแนวนอนและเส้นแนวตั้งอย่างละสองเส้น จากนั้น วางตัวแบบหลักใกล้กับจุดตัดจุดใดจุดหนึ่ง คุณสามารถจัดองค์ประกอบให้ดูมั่นคงได้โดยการวางตัวแบบเหมือนในภาพตู้ดิสเพลย์ด้านล่างนี้ ซึ่งเป็นการแบ่งองค์ประกอบภาพในอัตราส่วน 6:3
นอกจากนี้ การจัดองค์ประกอบภาพตามกฎสามส่วนมักจะใช้ควบคู่กับองค์ประกอบภาพแบบใช้คู่สีตรงข้าม เทคนิคนี้จะแบ่งหน้าจอเป็นสองส่วนไม่ว่าจะในแนวนอนหรือแนวตั้ง และยังใช้กับภาพหลายๆ ประเภท เช่น การถ่ายภาพทิวทัศน์ การแบ่งหน้าจอตามแนวตั้งหรือแนวนอนช่วยให้เกิดความรู้สึกมั่นคงในภาพได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ต้องระวังว่าตัวแบบอาจส่งผลให้ภาพดูเรียบง่ายหรือน่าเบื่อเกินไปได้

การใช้ “กฎสามส่วน”

การแบ่งส่วนภาพเป็นหลายส่วนโดยใช้การจัดองค์ประกอบภาพตามกฎสามส่วน

วางตำแหน่งกำแพงให้อยู่ที่ระยะโฟร์กราวด์ (พื้นที่ที่ทำเครื่องหมายสีแดง)

ภาพวินโดว์ดิสเพลย์ภาพนี้ แบ่งภาพออกเป็นสามส่วนในแนวตั้ง โดยกำแพงอยู่ในส่วนโฟร์กราวด์ทางด้านขวา จะเห็นว่า องค์ประกอบเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับจุดตัดตลอดเวลา

ถ่ายภาพทิวทัศน์กลางคืนให้สวยด้วยการจัดองค์ประกอบภาพแบบใช้คู่สีตรงข้าม

เป็นภาพซึ่งถ่ายทอดการเกลี่ยสีของท้องฟ้าและแสงไฟ ในภาพนี้ ผมใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบภาพแบบใช้คู่สีตรงข้ามเพื่อขับเน้นความเปรียบต่างให้เห็นชัดเจน

เคล็ดลับ: พิจารณาตำแหน่งที่จะวางตัวแบบหลักและตัวแบบรอง

สำหรับเทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพตามกฎสามส่วนและองค์ประกอบภาพแบบใช้คู่สีตรงข้าม คุณสามารถเพิ่มความสมบูรณ์ของภาพถ่ายด้วยการให้ความสนใจกับตำแหน่งที่จะวางตัวแบบหลัก และจะจัดวางอย่างไรกับตัวแบบรอง แทนที่จะวางตัวแบบหลักบนเส้นหรือจุดตัดไปอย่างทื่อๆ เท่านั้น

Tatsuya Tanaka

Tatsuya Tanaka เกิดเมื่อปี 1956 Tanaka เป็นหนึ่งในช่างภาพที่หาตัวจับยาก ซึ่งได้สร้างผลงานไว้หลากหลายแนวจากมุมมองที่เป็นแบบฉบับของตัวเอง เขาถ่ายภาพรูปแบบต่างๆ หลากหลายตั้งแต่สิ่งที่มองเห็นในชีวิตประจำวัน เช่น แมลงและดอกไม้ ภาพทิวทัศน์ ตึกสูง หรือแม้กระทั่งดวงดาวบนท้องฟ้า นอกเหนือจากการถ่ายภาพแล้ว Tanaka ยังพัฒนาวิธีการของตัวเองในกระบวนการปรับแต่งภาพทั้งการรีทัชและการพิมพ์ขึ้นมาอีกด้วย